Izdelava študije elektromagnetnega sevanja (EMS) in hrupa za potrebe rekonstrukcije 110 kV stikališča s priključnimi 110 kV kablovodi RTP Primskovo

Datum objave: 01. 09. 2022

Šifra: POV22-025
Rok za oddajo: 07. 09. 2022
Izbrani ponudnik: EIMV, Ljubljana

Povabilo.

Nazaj