Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI

Datum objave: 22. 11. 2022

Šifra: POV22-037
Rok za oddajo: 29. 11. 2022
Izbrani ponudnik: CE DESIGN PLUS, d.o.o., Kranj

Povabilo.

Nazaj