Komunikacijsko vključevanje v koncentrator daljinsko vodenih objektov TP Ravne, TP Begunje in TP Žiganja vas ter dobava in montaža Capdis v TP Veriga in RP Stolpiči

Datum objave: 20. 08. 2021

Šifra: POV21-030
Rok za oddajo: 31. 08. 2021
Izbrani ponudnik: SIPRONIKA D.O.O., Ljubljana

Povabilo.

Nazaj