Izdelava projektne dokumentacije, faza DGD in PZI – zunanja ureditev zemljišč in postavitev novega nadstreška (NAROČNIK: GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o.)

Datum objave: 29. 04. 2021

Šifra: GE21-001
Rok za oddajo: 17. 05. 2021
Izbrani ponudnik: HNG, d.o.o., Mengeš

Elektro Gorenjska, d.d. to naročilo objavlja v imenu in za račun povezane družbe Gorenjske elektrarne, d.o.o.

Povabilo

Nazaj