Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d.

Datum objave: 18. 02. 2021

Šifra: POV21-006
Rok za oddajo: 26. 02. 2021
Izbrani ponudnik: Domplan, d.d., Kranj (1., 2. in 3. sklop)

Povabilo.

Nazaj