Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI

Datum objave: 15. 03. 2021

Šifra: POV21-009
Rok za oddajo: 23. 03. 2021
Izbrani ponudnik: CE DESIGN PLUS D.O.O., Kranj

Povabilo.

Nazaj