Izvedba gradbenih del za sanacijo okolice brežine SM32 na DV Železniki - Bohinj

Datum objave: 11. 11. 2021

Šifra: POV21-035
Rok za oddajo: 23. 11. 2021
Izbrani ponudnik: BAUIMEX d.o.o., Kranj

Popravek 1

Naročnik je spremenil datum ogleda, in sicer iz 15. 11. 2021 na 16. 11. 2021 ob 10. uri, zbirno mesto: vas Prtovč.

Povabilo

Ponudba

Ponudbeni predračun

Potrdilo o prisotnosti pri ogledu

Referenčno potrdilo

Pregledna situacija

Gradbena situacija

Zakoličba

Prerez drenažnga rebra

Prerez odvodnjevalnega jarka

Prerez protierozijskih mrež

Detajli protierozijske mreže

PZI 

Nazaj