Vgradnja lastne rabe v RTP Tržič

Datum objave: 17. 11. 2021

Šifra: POV21-036
Rok za oddajo: 24. 11. 2021
Izbrani ponudnik: J - Rupert d.o.o., Ljubljana

Povabilo.

Tehnična specifikacija.

Nazaj