05. 06. 2018

Sklic 24. redne seje skupščine delničarjev Elektro Gorenjska, d.d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., predsednik uprave sklicuje

24. redno sejo skupščine delničarjev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v četrtek, 5. 7. 2018, ob 11. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II. nadstropje.

SKLIC SKUPŠČINE Z UTEMELJITVAMI
INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 298. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Obrazci za prijavo na skupčino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI
PREKLIC OBVESTILA

Letna poročila

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA 2017
LETNO POROČILO DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA 2017

Nazaj na vse novice

Več novic