20. 05. 2022

Sklic 29. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Sklic 29. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje 29. redno sejo skupščine družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v četrtek, 23. 6. 2022, ob 13. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

SKLIC SKUPŠČINE Z UTEMELJITVAMI

NASPROTNI PREDLOG K TČ. 4.1. DNEVNEGA REDA

Obrazci za prijavo na skupščino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

PREKLIC POOBLASTILA ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Letna poročila

LETNO POROČILO DRUŽBE IN SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA 2021

Nazaj na vse novice

Več novic