20. 08. 2013

Sklepi 19. redne seje skupščine Elektra Gorenjska, d. d.

Kranj, 20. avgust 2013 - Na današnji 19. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so delničarji imenovali nove člane nadzornega sveta, saj je dosedanjemu nadzornemu svetu potekel mandat. Delničarji so tudi potrdili predlog za revizorsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., ki bo revidirala posle družbe v letu 2013.

Na skupščini delničarjev Elektra Gorenjska, kjer je bilo prisotnih 85,88 odstotka zastopanega kapitala družbe, so delničarji imenovali nov nadzorni svet družbe, saj se je dosedanjemu iztekel mandat. Za člane nadzornega sveta so delničarji s 95,64 odstotki glasov »za« imenovali naslednje predstavnike delničarjev: Andreja Koprivca, Sama Logarja, Elvisa Durakovića in Teodorja Djekanovića. Nov nadzorni svet svoj mandat nastopi 27. 8. 2013, mandat pa je bil članom podeljen za dobo štirih let.

Delničarji so na skupščini potrdili tudi revizorsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov  družbe  Elektro Gorenjska v letu 2013.

Nazaj na vse novice

Več novic