28. 11. 2019

Sklepi 26. izredne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Kranj, 28. november 2019 – Na današnji 26. izredni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so delničarji odločali o spremembi višine osnovnega kapitala, prav tako so potrdili predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.

Na 26. izredni seji skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, na kateri je bilo prisotnih 80,07 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so delničarji soglasno potrdili povečanje osnovnega kapitala družbe, ki po novem znaša 104.136.615,39 EUR.

Delničarji so soglasno sprejeli tudi vse predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so v zvezi z doregistracijo dejavnosti družbe in načinom poslovanja tudi brez štampiljke.

Nazaj na vse novice

Več novic