16. 05. 2024

Sklic 31. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Sklic 31. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje 31. redno sejo skupščine družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v četrtek, 20. junija 2024 ob 11. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

SKLIC SKUPŠČINE Z UTEMELJITVAMI

Obrazci za prijavo na skupščino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

PREKLIC POOBLASTILA ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Letno poročilo

LETNO POROČILO DRUŽBE IN SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA 2023

POVZETEK POSLOVANJA DRUŽBE IN SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA V LETU 2023

 

Nazaj na vse novice

Več novic