23. 06. 2021

Sklepi 28. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Gorenjska

Kranj, 23. junij 2021 – Na 28. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., na kateri je bilo prisotno 85,024 odstotkov zastopanega kapitala, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in Skupine Elektro Gorenjska za leto 2020, odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Dividende v bruto vrednosti 0,12 evra na delnico bodo izplačane 23. julija 2021 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. julij 2021 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe.

Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Seznanili so se s posledicami epidemije koronavirusa v energetiki, ki so vplivale na poslovanje, prav tako o investicijskih vlaganjih in pomenu distribucijskih podjetij ob prehodu v nizkoogljično družbo. Delničarji so potrdili novo sestavo nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, ki štiriletni mandat nastopi 29. 8. 2021.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo na naslednji povezavi.

Sklic 28. redne skupščine je na voljo na naslednji povezavi.

Nazaj na vse novice