30. 05. 2013

Sklic 18. redne skupščine delničarjev

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d.,predsednik uprave sklicuje

18. redno sejo skupščine ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.


ki bo v ponedeljek, dne 1. julija 2013 ob 11.00 uri, na sedežu družbe, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II.nadstropje.

SKLIC SKUPŠČINE

 

Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2012

Letno poročilo podjetja Elektro Gorenjska 2012

Nazaj na vse novice

Več novic