14. 10. 2022

Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic

POPRAVEK 8. 11. 2022

Naročnik na Portalu JN in na svoji spletni strani objavlja popravek PRILOGE D/9. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati ta popravek.

Nova PRILOGA D/9

POPRAVEK 4. 11. 2022

Naročnik na Portalu javnih naročil in svoji spletni strani objavlja popravek v delu dokumentacije JN: PRILOGE OD F/1 DO F/3. Dodan je stavek na koncu vsakega obrazca.

Popravek obrazcev F1, F2, F3

POPRAVEK 25.10.2022

Naročnik objavlja popravek v delu dokumentacije: III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE - POSEBNI DEL, 22. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila. Spremembo je naročnik označil z rumeno barvo. 

Popravek 2

Naročnik objavlja popravek v delu dokumentacije: III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE - POSEBNI DEL, 22. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila. Spremembe je naročnik označil z rumeno barvo. 

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 2022 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun - sklop 1

Ponudbeni predračun - sklop 2

Ponudbeni predračun - sklop 3

Ponudbeni predračun - Excel

Specifikacija zahtev naročnika

Kabelski jašek 2x2x18

Kabelski jašek 2x15x18

Kabelski jašek 1x1x12

Kabelski jašek 1x15

Kabelski jašek 15x15x18

Jašek 2x2

Jašek 2x15

Jašek 1x1

Jašek 1x15

Jašek 15x15

Nazaj na vsa naročila