16. 04. 2019

Izdelava projektne dokumentacije tipskih daljnovodnih stebrov za predviden daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko

POPRAVEK 1 - 19. 4. 2019

Naročnik je popravil obrazec ponudbe s ponudbenim predračunom in prilogo D/6 - osnutek pogodbe.

Ponudba s ponudbenim predračunom - popravek

Priloga D/6 - osnutek pogodbe - popravek

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8734

Rok za odddajo ponudb je 26. 4. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Načrt 6043_6P1A

 

Nazaj na vsa naročila