08. 11. 2023

Izbor izvajalca pravnega, davčnega in finančnega področja za namen vodenja postopka prodaje gospodarske družbe GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o.

Naročnik je objavil javno naročilo Izbor izvajalca pravnega, davčnega in finančnega področja za namen vodenja postopka prodaje gospodarske družbe GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 29. 11. 2023 do 10. ure.

OBVESTILO 29.11.2023

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 15.12.2023 do 10. ure. Ne glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb, naročnik dovoljuje, da se veljavnost ponudb in finančnega zavarovanja za resnost ponudb, upošteva od prvotnega roka za oddajo ponudb, tj. do 29. 2. 2024.

Rok za oddajo ponudb je bil preložen zaradi ponovnega preverjanja vseh pogojev JN, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ker se naročnik zaveda, da je bil rok preložen tik pred oddajo ponudb, je dodatno pojasnil le, da, "...ne glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb, naročnik dovoljuje, da se veljavnost ponudb in finančnega zavarovanja za resnost ponudb, upošteva od prvotnega roka za oddajo ponudb, tj. do 29. 2. 2024."
Drugih sprememb zaenkrat ni bilo. O morebitnih spremembah bo naročnik gospodarske subjekte obveščal preko Portala javnih naročil (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=498020).

OBVESTILO 7.12.2023

V skladu s podanim dodatnim pojasnilom z dne 1.12.2023 naročnik objavlja dopolnitve pri naslednjih točkah dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil:
-    19. točka Merilo za izbor,
-    obrazec Ponudba (PRILOGA D/1) in
-    obrazec SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA (PRILOGA D/8).
Dopolnitve so v priloženi Dokumentaciji z v zvezi oddajo javnega naročila značene  z modrim markerjem.

Dopolnitev RD

Dopolnitev PRILOGE D/1

Dopolnitev PRILOGE D/8

 

Nazaj na vsa naročila