06. 10. 2021

Gradbena dela na EE omrežju, na vpoklic

Obvestilo - 6. 12. 2021

DKOM je z odločitvijo št. 018-170/2021 z dne 3.12.2021 postopek JN v celoti razveljavila.

Obvestilo - 1. 12. 2021

Naročnik podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb, in sicer je nov rok 10. 12. 2021 do 10. oziroma ob 12.

Obvestilo - 16. 11. 2021

Naročnik podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb, in sicer je nov rok 3. 12. 2021 do 10. oziroma ob 12.

Obvestilo - 27. 10. 2021

Naročnik zaradi vloženega zahtevka za revizijo do odločitve DKOM, ne glede na zapisano v III. odstavku 4. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne bo odgovarjal na prejeta vprašanja. Iz tega razloga je tudi podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb, in sicer je nov rok 19. 11. 2021 do 10. oziroma do 12.

Pojasnilo 1 – 7. 10. 2021

Naročnik v 5. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila spreminja 2. termin za ogled trase.

Naročnik določa dan 21. 10. 2021 ob 11. uri kot 2. termin za ogled trase za izgradnjo 110 kV daljnovoda in 110 kV kabelske kanalizacije (namesto 19. 10. 2021 ob 9. uri – na ta dan ogleda ne bo!).

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 3. 12. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba 

Ponudbeni predračun

Kabelski jašek 1,5x1,5x1,8 - LTŽ

Kabelski jašek 1x1,5 - LTŽ

Kabelski jašek 1x1x1,2 - LTŽ

Kabelski jašek 2x1,5x1,8 - LTŽ

Kabelski jašek 2x2x1,8 - LTŽ

Jašek 1,5x1,5 - kompozitni pokrov

Jašek 1x1 - kompozitni pokrov

Jašek 2x1,5 - kompozitni pokrov

Jašek 2x2 - kompozitni enojni pokrov

Jašek 1x1,5 - kompozitni pokrov

Nazaj na vsa naročila