08. 01. 2021

Dobava SN kabelskega pribora za 20 kV kable

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23498

Rok za oddajo ponudb je 29. 1. 2021.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tabele tehničnih podatkov

Priloge D/1 do D/8

Nazaj na vsa naročila