29. 07. 2019

Nabava, obnovitev in nadgradnja varnostnih rešitev požarnih pregrad

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11725.

Rok za oddajo ponudb je 7. 8. 2019 do 10.00.

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

Nazaj na vsa naročila