19. 04. 2019

Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme

POPRAVEK 1 - 7. 5. 2019

Naročnik objavlja  popravljen obrazec ponudbe s ponudbenim predračunom in popravljeno tehnično specifikacijo. Podaljšuje se rok za oddajo ponudb do 15. 5. 2019 do 10.00, odpiranje ponudb do 15. 5. 2019 do 10.05. 

Ponudba s ponudbenim predračunom - nova

Tehnična specifikacija - nova

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8873

Rok za odddajo ponudb je 10. 5. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

Nazaj na vsa naročila