15. 01. 2019

Servis in overitev merilnih naprav ter kontrola točnosti in predkontrola merilnih naprav

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6494

Rok za odddajo ponudb je 29. 1. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun

Priloge

Nazaj na vsa naročila