16. 02. 2018

Montaža jeklenih poligonalnih stebrov in izvedba elektromontažnih del na DV 35 kV Jesenice - Kranjska Gora

POPRAVEK 1 - 20. 2. 2018

Naročnik objavlja popravljeno Referenčno potrdilo za OVD.

Priloga D/3b - Referenčno potrdilo OVD

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 13. 3. 2018 do 8.30.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Obrazec G

Tehnični razpisni pogoji

Nazaj na vsa naročila