Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Izdelava projektne dokumentacije, faza DGD in PZI – zunanja ureditev zemljišč in postavitev novega nadstreška (NAROČNIK: GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o.) GE21-001 17.05.2021 /
Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-020 07.05.2021 /
Preureditev obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica POV21-019 12.05.2021 /
Dobava dveh baterijskih hidravličnih preš KLAUKE EKM 60/22 CFM 6-300 mm2 POV21-018 28.04.2021 ISARIA D.O.O., Čeče
Izvedba montaže diferenčne zaščite v SN celicah v RTP Labore POV21-017 19.04.2021 KOLEKTOR IGIN d.o.o., Ljubljana - Črnuče
Dobava zapisovalnika omrežja iMC784 (10 kosov) POV21-015 12.04.2021 ISKRA, d,o,o,, Ljubljana
Dobava traktorja POV21-014 07.04.2021 Agromehanika d.d., Kranj
Dobava 25 kosov radijskih postaj - proizvajalca 4RF tip Aprisa SR+ APSQ-N400-SSC-HD-40-ENAA (SR+, BR, 400-470 MHz, SSC, HD, 4EOS, EN, AA) POV21-013 30.03.2021 IT 100 D.O.O., POD GRADOM 27, Ljubljana
Izvedba gradbenih del za temeljenje cevnih stebrov v RTP 110/20 Škofja Loka POV21-010 23.03.2021 BAUIMEX d.o.o., Kranj
Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV21-009 23.03.2021 CE DESIGN PLUS D.O.O., Kranj
Izbira projektanta gradbenih del 110kV stikališča - RTP 110/20 kV Primskovo - rekonstrukcija 110 kV stikališča POV21-005 19.03.2021 KORONA d.d., Ljubljana
Izbira prevzemnika nevarnih odpadkov, čiščenje lovilcev olj in maščob v RTP-jih ter intervencije razlitja nevarnih snovi POV21-008 11.03.2021 EKOL d.o.o., Kranj
Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV21-007 26.02.2021 Janko Sekne s.p., Šenčur (1., 2. in 3. sklop)
Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-006 26.02.2021 Domplan, d.d., Kranj (1., 2. in 3. sklop)
Povabilo k oddaji ponudbe o izvedbi dogovorjenih postopkov pregleda na področjih telekomunikacijkih povezav in hardware arhitekture IKT sistema v družbi Elektro Gorenjska, d.d. POV21-004 01.03.2021 S&T Slovenija d.d.
Izvajanje urejanja okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-003 18.02.2021 MATEVŽ PIRŠ S.P., Laze v Tuhinju