Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Dobava NN 1 kV kabelskega pribora POV19-011 22.03.2019 /
Sanacija jeklenih elementov na DV 110 +20 kV Železniki Bohinj SM 38 in 83 POV19-009 14.03.2019 /
Dobava in vgradnja daljinskega vodenja v TP Cokla, TP Žabnica, TP Naklo Stara cesta in TP Spodnje Lancovo POV19-008 04.02.2019 Sipronika d.o.o. Ljubljana
Izvedba pleskarskih in fasaderskih del POV19-007 01.03.2019 /
Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d. d. POV19-006 14.02.2019 MAGO, Marko Goršič s.p., Zgornja Besnica
Dobava pohištvene opreme za RTP POV19-004 14.02.2019 HI-PO d.o.o. Grosuplje
Pregled lestev POV19-005 13.02.2019 P team d.o.o., Log pri Brezovici
Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV19-003 31.01.2019 CE DESIGN d. o. o., Kranj
Tisk internega časopisa ELGO 2019 POV19-001 25.01.2019 Antus d.o.o. Jesenice, Žirovnica
Dobava tipk za vklop odklopne naprave na števcu (7000 kosov) POV19-002 25.01.2019 ELEKTRONABAVA D.O.O., Ljubljana - Črnuče