Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Izračun in meritev električnih parametrov na 110 kV daljnovodih POV21-037 07.12.2021 /
Vgradnja lastne rabe v RTP Tržič POV21-036 24.11.2021 J - Rupert d.o.o., Ljubljana
Izvedba gradbenih del za sanacijo okolice brežine SM32 na DV Železniki - Bohinj POV21-035 23.11.2021 BAUIMEX d.o.o., Kranj
Dobava termografske kamere FLIR E54 s šolanjem (8 kompletov) POV21-034 11.11.2021 MICOM ELECTRONICS D.O.O., Ljubljana
Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-033 11.10.2021 MAGO, Marko Goršič s.p., Zgornja Besnica, za 1. in 2. sklop; PRO3 D.O.O., Kamnik, za 3. sklop
Predelava elektro inštalacij v apartmajskem objektu Ukanc 3-6 v Bohinju POV21-032 08.10.2021 Ustavljen postopek.
Izvajanje revizijskih in servisnih del na stacionarnih AKU baterijah na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-031 10.09.2021 EEA Medved d.o.o., Laško