Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Dobava in montaža novih baterij, demontaža, odvoz in uničenje obstoječih baterij POV20-045 29.07.2020 SITEL d.o.o., Ljubljana
Izvajanje pregledov in popravil požarnega in plinskega javljalnega sistema v RTP-jih za obdobje petih let POV20-043 14.08.2020 /
Izvajanje pregledov in servis gasilnih aparatov POV20-044 24.07.2020 /
Dobava traktorja in agregata s prikolico POV20-042 14.07.2020 1. sklop: Ustavljen postopek brez izbire; 2. sklop: TRM elektronika d.o.o.
Dobava, demontaža starih in montaža novih označevalnih tablic za notranja vrata POV20-041 09.07.2020 /
Izvedba sanacije mostu na Majdičev log pri Majdičevem mlinu s postavitvijo nove ograje POV20-040 06.07.2020 Ustavljen postopek
Dobava pisarniških stolov POV20-039 24.06.2020 MARC INTERIERI, d.o.o., Ljubljana
Vgradnja daljinskega vodenja v NN del RP Želeče POV20-038 12.06.2020 SIPRONIKA D.O.O., Ljubljana
Meritve ozemljitev v TP, RP in EMS na objektih po seznamu POV20-031 22.05.2020 ELEKTROINŠTITUT Milan Vidmar, Ljubljana
Dobava jeklenih konstrukcij - lokaciji Dom na Lubniku in Soteska pri Bohinju POV20-037 26.05.2020 STEELING d.o.o., Šenčur
Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV20-034 12.05.2020 ANDREJ HABJAN S.P., VIŠNJA GORA
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme POV20-036 12.05.2020 Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Vgradnja lastne rabe v RTP Kranjska Gora POV20-032 15.05.2020 J - Rupert d.o.o., Ljubljana
Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV20-035 12.05.2020 ABC GEO d.o.o., Kamnik
Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d. d., na vpoklic POV20-033 08.05.2020 1. in 2. sklop: MAGO, Marko Goršič s.p., Zgornja Besnica, 3. sklop: PRO3 d.o.o., Kamnik