Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Cenitev naložbenih nepremičnin in njim podobnih nepremičnin POV20-049 11.09.2020 DOMINUS INŽENIRING D.O.O., Ljubljana
Dobava baterijskih hidravličnih škarij KLAUKE ES 85-CFB/CFM POV20-048 02.09.2020 ISARIA D.O.O., Čeče
Dobava spektralnega analizatorja nizkonapetostnega omrežja POV20-046 25.08.2020 ENERDAT-S, d.o.o., Šenčur
Dobava in montaža novih baterij, demontaža, odvoz in uničenje obstoječih baterij POV20-045 29.07.2020 SITEL d.o.o., Ljubljana
Izvajanje pregledov in popravil požarnega in plinskega javljalnega sistema v RTP-jih za obdobje petih let POV20-043 14.08.2020 ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O., Kamnik
Izvajanje pregledov in servis gasilnih aparatov POV20-044 24.07.2020 PZR Radovljica, Radovljica
Dobava traktorja in agregata s prikolico POV20-042 14.07.2020 1. sklop: Ustavljen postopek brez izbire; 2. sklop: TRM elektronika d.o.o.
Dobava, demontaža starih in montaža novih označevalnih tablic za notranja vrata POV20-041 09.07.2020 VIMO D.O.O., Ljubljana
Izvedba sanacije mostu na Majdičev log pri Majdičevem mlinu s postavitvijo nove ograje POV20-040 06.07.2020 Ustavljen postopek