Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Izbira prevzemnika nevarnih odpadkov, čiščenje lovilcev olj in maščob v RTP-jih ter intervencije razlitja nevarnih snovi POV21-008 11.03.2021 /
Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV21-007 26.02.2021 /
Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-006 26.02.2021 /
Povabilo k oddaji ponudbe o izvedbi dogovorjenih postopkov pregleda na področjih telekomunikacijkih povezav in hardware arhitekture IKT sistema v družbi Elektro Gorenjska, d.d. POV21-004 01.03.2021 /
Izvajanje urejanja okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-003 18.02.2021 MATEVŽ PIRŠ S.P., Laze v Tuhinju
Dobava kompaktne aluminijaste transformatorske postaje (TP) POV21-002 09.02.2021 ENERGONET d.o.o., Ljubljana
Izdelava aplikacije za napredno analitiko v nizkonapetostnih (NN) omrežjih POV21-001 29.01.2021 ELEKTROINŠTITUT Milan Vidmar, Ljubljana
Dobava in implementacija testnega sistema za upravljanje z meritvami s tremi licencami z obdobjem veljavnosti dveh let POV20-053 29.12.2020 NITES d.o.o., Beograd, Srbija