06. 12. 2022

Rekonstrukcija RTP 110/20 kV Primskovo in RTP 110/20 kV Zlato polje

OBVESTILO 6. 1. 2023

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil poslal datoteko načrtov/detajlov predvidenega varovanja gradbene jame ter datoteko z geološkim/geomehanskim poročilom. Ker bosta predmetni datoteki (objavlja se tudi na TED) objavljeni šele v roku petih delovnih dni, naročnik potencialne ponudnike obvešča, da datoteki  objavlja tudi na svoji spletni strani.

Datoteka načrtov/detajlov predvidenega varovanja gradbene jame

Datoteka z geološkim/geomehanskim poročilom

OBVESTILO 5. 1. 2023

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil poslal obrazce za reference in referenčna potrdila v Word obliki. Ker bodo obrazci (objavlja se tudi na TED) objavljeni šele v roku petih delovnih dni, naročnik potencialne ponudnike obvešča, da obrazce za reference in obrazce za referenčna potrdila objavlja v Word obliki tudi na svoji spletni strani.

Obrazci Referenčna potrdila v Word obliki

Obrazec reference v Word obliki

POPRAVEK 22. 12. 2022

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil poslal popravek DZR za sekundarno opremo RTP Zlato polje in popravek ponudbenega predračuna, prav tako za sekundarno opremo RTP Zlato polje. Ker bo popravek (objavlja se tudi na TED) objavljen šele v roku petih delovnih dni, naročnik potencialne ponudnike obvešča, da spremembo DZR in ponudbenega predračuna objavlja tudi na svoji spletni strani.

V DZR se je spremenila tabela 4.1. Seznam ostalih naprav in rezervnih delov sistema vodenja (str. 129/143), v predračunu pa postavka E 7. (na str. 38).

DZR RTP Zlato polje - sekundarna oprema

Ponudbeni predračun

Naročnik je objavil javno naročilo Rekonstrukcija RTP 110/20 kV Primskovo in RTP 110/20 kV Zlato polje. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 19. 1. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila