20. 07. 2021

Nadgradnja podatkovnega centra in nakup strežniške opreme

5. 8. 2021

POPRAVEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA 

Naročnik objavlja ponudbo s popravljenim ponudbenim predračunom.

Ponudba s ponudbenim predračunom - popravek

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 16. 8. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Nazaj na vsa naročila