24. 06. 2021

Gradbena dela na EE omrežju, na vpoklic

POPRAVEK 7. 7. 2021

Naročnik objavlja nov ponudbeni predračun v Excelu, z dodanim tekstom (v skladu z odgovorom št. 6 na Portalu javnih naročil). 

Ponudbeni predračun Excel - dopolnjen

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 14. 7. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Ponudbeni predračun Excel

Jašek 1

Jašek 2

Jašek 3

Jašek 4

Jašek 5

Nazaj na vsa naročila