23. 05. 2019

Dobava ozemljitev in opreme za delo v bližini naprav pod napetostjo

POPRAVEK 1 - 29. 5. 2019

Naročnik objavlja popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - popravki

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9731

Rok za odddajo ponudb je 10. 6. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

 

Nazaj na vsa naročila