28. 03. 2019

Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8216

Rok za odddajo ponudb je 7. 5. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge od D/1 do D/6

Tehnične specifikacije

Nazaj na vsa naročila