27. 11. 2018

Cenitev nepremičnin za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5680

Rok za odddajo ponudb je 14. 12. 2018 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun

Tehnične zahteve

Sliki trase (1 in 2)

Nazaj na vsa naročila