07. 06. 2018

Dobava NN zbiralnega sestava 60 mm s pripadajočo opemo

POPRAVEK 1 - 13. 6. 2018

Naročnik objavlja popravljene Tabele tehničnih podatkov.

Tabele tehničnih podatkov

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1399

Rok za odddajo ponudb je 22. 6. 2018 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba 

Ponudbeni predračun

Priloga F/1

Tabele tehničnih podatkov

Nazaj na vsa naročila