26. 04. 2018

Dobava in montaža 20 kV primarne in sekundarne opreme za RTP 110/20 kV Brnik in za RTP 110/20 kV Škofja Loka

POPRAVEK 1 - 21. 5. 2018

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo 15. 6. 2018 do 10.00. Prav tako se podaljšuje rok za ponudnikova vprašanja do 5. 6. 2018 do 10.00.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=336

Rok za odddajo ponudb je 5. 6. 2018 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba 

Ponudbeni predračun

Tabele tehničnih podatkov

DZR - Brnik

DZR - Škofja Loka

Nazaj na vsa naročila