08. 03. 2018

Dobava opreme za daljnovod 35 kV Jesenice - Kranjska Gora

POPRAVEK 1 - 14. 3. 2018

Naročnik objavlja popravljen ponudbeni predračun.

Ponudba

Ponudbeni predračun

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 26. 3. 2018 do 8.30.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Obrazec G

Tehnična specifikacija

Tehnični razpisni pogoji

Nazaj na vsa naročila