05. 06. 2017

Sklic 23. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Gorenjska, d. d.

 Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., predsednik uprave sklicuje

23. redno sejo skupščine delničarjev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v petek, 7. 7. 2017, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II. nadstropje.

SKLIC SKUPŠČINE Z UTEMELJITVAMI

INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 298, ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

 

Obrazci za prijavo na skupčino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI

PREKLIC OBVESTILA

 

Letna poročila

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA 2016

LETNO POROČILO DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA 2016

Nazaj na vse novice