05. 06. 2015

Sklic 21. redne skupščine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d.,predsednik uprave sklicuje
 
21. redno sejo skupščine ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
 
ki bo v sredo, 8. julija 2015 ob 12.00 uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II.nadstropje.

SKLIC SKUPŠČINE Z OBRAZCI

LETNO POROČILO DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, D.D. ZA LETO 2014

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA ZA LETO 2014

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Nazaj na vse novice