Sponzorstva in donacije

Skupina Elektro Gorenjska podpira delovanje neprofitnih organizacij, društev, zavodov in klubov na področju športa, kulture in izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov ter drugih družbeno koristnih dejavnosti. V projektih prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi ali z drugimi viri prispevamo k širšemu napredku družbe.

Sponzorske projekte izbiramo na podlagi pravilnika, ki opredeljuje merila kakovosti in družbene relevantnosti. Upoštevamo kratkoročne in dolgoročne učinke za družbe v Skupini Elektro Gorenjska, lokalno skupnost in okolje, v katerem poslujemo.

Upoštevamo tudi priporočila večinskega lastnika oz. upravljavca naložbe in veljavno zakonodajo.

Pravilnik za dodeljevanje sponzorskih sredstev