Demontaža/rušenje obstoječega DV 2X20 kV Zlato Polje - Naklo

Datum objave: 20. 11. 2020

Šifra: POV20-052
Rok za oddajo: 01. 12. 2020
Izbrani ponudnik: ELEKTRO NOVI SISTEMI D.O.O., Ljubljana

Ponudba s ponudbenim predračunom

Povabilo

DZR/PZI

Nazaj