22. 11. 2023

Dobava kompaktnih pločevinastih transformatorskih postaj (KTPp)

POPRAVEK SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA 7.12.2023

Naročnik, glede na odgovor 1 na PJN, objavlja ustrezno popravljeno Specifikacijo zahtev naoročnika, katero naj ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Specifikacija zahtev naročnika-popravek

 

Naročnik je objavil javno naročilo Dobava kompaktnih pločevinastih transformatorskih postaj (KTPp). Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 18. 12. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila