24. 07. 2023

Sklic 30. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Sklic 30. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje 30. redno sejo skupščine družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v četrtek, 24. 8. 2023 ob 10. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

SKLIC SKUPŠČINE Z UTEMELJITVAMI

Dne 28. 7. 2023 je uprava družbe prejela predlog dopolnitve dnevnega reda s strani delničarja Republike Slovenije (v njenem imenu je predlog podal Slovenski državni holding, d. d.) s 7. točko dnevnega reda, kot sledi: 

DOPOLNJEN SKLIC SKUPŠČINE  - 7. TOČKA DNEVNEGA REDA

ČISTOPIS SKLICA SKUPŠČINE

Obrazci za prijavo na skupščino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

PREKLIC POOBLASTILA ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Letno poročilo

LETNO POROČILO DRUŽBE IN SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA 2022

Nazaj na vse novice