17. 06. 2022

Podaljšanje podpore in naročnin za CheckPoint opremo

POPRAVEK 1 - 24. 6. 2022

Naročnik objavlja popravek osnutka pogodbe. Spremembe je naročnik označil z zeleno barvo. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati spremembe osnutka pogodbe.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 30. 6. 2022 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun

Nazaj na vsa naročila