12. 01. 2022

Dobava kompozitnih SN 20 kV izolatorjev

POPRAVEK 1 - 19. 1. 2022

Naročnik objavlja popravek tehnične specifikacije. Popravek (pri zatezni univerzalni sponki) je označen z rumenim markerjem. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati zadnjo objavljeno verzijo tehničnih specifikacij.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 26. 1. 2022 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba 

Ponudbeni predračun

Tehnična specifikacija

Nazaj na vsa naročila