20. 04. 2021

Dobava pisarniškega materiala

POPRAVEK - 4. 5. 2021

Naročnik objavlja dopolnjen obrazec Ponudbe s ponudbenim predračunom.

Ponudba s ponudbenim predračunom - dopolnitev

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 10. 5. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Nazaj na vsa naročila