02. 11. 2020

Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema v RTP 110/20 kV Primskovo

POPRAVEK 1 - 13. 11. 2020

Naročnik objavlja popravljen DZR.

DZR

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22069

Rok za oddajo ponudb je 23. 11. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudbeni predračun

Tabela tehničnih podatkov oz. zahtev

Tabela zahtevanih tehničnih prilog

DZR

Nazaj na vsa naročila