17. 08. 2020

Dobava osebnega vozila z nizkimi emisijami

POPRAVEK 2 - 23. 9. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30. 9. 2020 do 10, odpiranje ponudb do 30. 9. 2020 do 10.01.

POPRAVEK 1 - 14. 9. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb do 24. 9. 2020 do 10, odpiranje ponudb do 24. 9. 2020 do 10.01.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20207

Rok za oddajo ponudb je 15. 9. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s tehnično specifikacijo

Nazaj na vsa naročila