22. 05. 2020

Sklic 27. redne letne skupščine delničarjev podjetja Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje

27. redno sejo skupščine delničarjev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v torek, 23. 6. 2020, ob 11. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

SKLIC SKUPŠČINE Z UTEMELJITVAMI

Obrazci za prijavo na skupščino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI
PREKLIC POOBLASTILA ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV


Letna poročila

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA 2019
LETNO POROČILO DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA 2019

Nazaj na vse novice