11. 02. 2020

Izvedba pleskarskih in fasaderskih del

17. 2. 2020

Naročnik objavlja nov osnutek pogodbe (popravek 15. člena), katerega naj ponudniki upoštevajo ob oddaji ponudbe.

Nov osnutek pogodbe

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16048

Rok za oddajo ponudb je 27. 2. 2020 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Nazaj na vsa naročila