24. 05. 2019

Sklic 25. redne letne skupščine delničarjev podjetja Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje

25. redno sejo skupščine delničarjev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v četrtek, 27. 6. 2019, ob 11. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II. nadstropje.

SKLIC SKUPŠČINE Z UTEMELJITVAMI

Obrazci za prijavo na skupčino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI
PREKLIC POOBLASTILA


Letna poročila

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA 2018
LETNO POROČILO DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA 2018

Nazaj na vse novice