08. 03. 2018

Dobava in montaža opreme za daljnovod 110 + 20 kV RTP Labore - RTP Primskovo

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 30. 3. 2018 do 8.30.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Obrazec G

Tehnična specifikacija

Tehnični razpisni pogoji

Nazaj na vsa naročila