20. 07. 2016

Sklic 22. redne seje skupščine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d.,predsednik uprave sklicuje

22. redno sejo skupščine ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

ki bo v torek, 23. avgusta 2016 ob 11.00 uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II.nadstropje.


SKLIC SKUPŠČINE

Družba je po sklicu skupščine prejela dopolnitev dnevnega reda skupščine:

DODATNA TOČKA DNEVNEGA REDA

Družba je prejela po sklicu skupščine naslednje nasprotne predloge, ki so jih podali:
1) Društvo Mali delničarji Slovenije
2) Republika Slovenija


NASPROTNI PREDLOG  - MALI DELNIČARJI SLOVENIJE
NASPROTNI PREDLOG - REPUBLIKA SLOVENIJA


PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV
PREKLIC POOBLASTILA ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV
LETNO POROČILO DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, D. D., ZA LETO 2015 
KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ELEKTRO GORENJSKA ZA LETO 2015
IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
STATUT S SPREMEMBAMI
ČISTOPIS STATUTA

Nazaj na vse novice